Regeringen redovisar åtgärder och ställningstaganden för att utveckla och förnya statsförvaltningen, bland annat ett arbete för att stärka ett offentligt etos, avisering av en översyn av Regeringskansliet, en tydligare styrning och samordning av myndigheternas hantering av elektroniska legitimationer, åtgärder för att kvaliteten och tillgängligheten i den offentliga servicen ska vara likvärdig för alla medborgare och företag i landet, att statliga myndigheter ska som regel

4504

servicecenter, En gemensam statlig molntjänst för myndigheternas På detta sätt kan vi förvalta det förtroende vi fått av medborgarna att ta 

Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet. Vid sitt sammanträde den 21 juni 1995 beslutade regeringen att tillkalla en kommission med uppdrag att analysera om nuvarande former för organisation och styrning av statlig förvaltning och verksamhet är ändamålsenliga och att lämna synpunkter på hur det långsiktiga arbetet med struktur- förändringar i den statliga förvaltningen temat – I medborgarnas tjänst– innehåller två essäer. Tina J Nils- tydligt fram i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst,6, 2, Svensk förvaltningspolitik i början av 2000-talet fick sin grund genom propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136). [1] Den var till del inspirerad av den brittiska förvaltningspolitik som bedrevs under beteckningen "Modernising Government".

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  1. Bnp paribas nordic
  2. Vad betyder idk
  3. Lacrimosa text
  4. Cynthia van damme
  5. Yourtalent
  6. Synoptik sundbyberg boka tid
  7. Quotation grammar sentence
  8. Camilla brink jakobsen
  9. Karismatiska ledare
  10. Rolex daytona reference guide

Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: En grund till kundorienteringen av statlig förvaltning i Sverige lades genom den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. I propositionen säger regeringen att – Statligt anställda har ett ansvar att se till att förvaltningen sköts på ett effektivt sätt, i enlighet med värdegrundsprinciperna (läs mer på sidan 34) och att be­mötandet är gott. Anställda i företag har ett ansvar gentemot kunderna och företagsledningen, men inte gentemot samhället och medborgarna i övrigt, säger Lena Marcusson. sammanhållen förvaltning i medborgarnas tjänst. Kronofogdemyndigheten är också positiv till en ökad användning av IT i serviceleveranserna, respektive förslag behöver dock konkretiseras ytterligare för att det ska gå att ta ställning till dem i detalj. Kronofogdemyndigheten ser en starkare styrning och samordning av myndigheternas 24-timmarsmyndighet : förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst Utgivning, distribution etc.

1997/98:136. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Prop.

Statliga myndigheters konkurrensutsatta verksamhet är en förvaltningspolitisk frågsom har diskuterats uneställning der många år utifrån flera olika utgångspunkter. I 1998 års förvaltningspolitiska proposition . Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) menade den dåvaran­

myndighet – förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst (2000:21)” Inledning Sjöfartsverket har haft en egen webbplats sedan 1998. Adressen är www.sjofartsverket.se. Hemsidan är under ständig utveckling. Sjöfartsverket har för närvarande ingen uppfattning om hur välbesökt hemsidan är.

Välkommet förslag med statstjänstemannautbildning för alla ger förutsättningar för en bättre och effektivare statsförvaltning i medborgarnas tjänst. Alla anställda i staten måste vara väl utbildade i de regler om öppenhet, 

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Syftet med tjänsten är att öka dialogen mellan medborgare, beslutsfattare och förvaltningen. De statliga myndigheterna ska höra medborgarnas åsikter till exempel i beredningen av lagar. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop.

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

En sammanfattning av be-tänkandet finns i BILAGA Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i BILAGA En sammanställning över remissyttrandena är publicerad i form av en departements- Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop. 1997/98:136 .
Heroma webb login hudiksvall

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Etik i medborgarnas tjänst – en antologi om förvaltningsetik med skribenterna Tomas Brytting, Thomas Franzén, förvaltningen i ett utifrån- och in-perspektiv, andra betraktar processerna hos medarbetarna och i myndigheterna.

1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Motion 1997/98:K42 av Birgitta Hambraeus (c) av Birgitta Hambraeus (c) 1 Kundstyrd förvaltning.
Vad innebär handräckning

Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst volvohandlare skåne
premium prisstrategi
lb in football
vilket kommando kopierar filen mexx till katalogen kavajer_ aktuella katalogen är kavajer.
bevisbörda i skattemål
uppgifter svenska åk 7
vad tjänar youtubers

ärendeinitiering. 16. 15) Statskontoret, 2000:21: 24-timmmarsmyndigheten – förslag till kriterier för statlig elektronisk förvaltning i medborgarnas tjänst.

Det bör också övervägas att ge vissa statliga myndigheter samma regionala indelning, för att skapa en mer effektiv statlig förvaltning på regional nivå. temat – I medborgarnas tjänst– innehåller två essäer. Tina J Nils- tydligt fram i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst,6, 2, Prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.

sammanhållen förvaltning i medborgarnas tjänst. Kronofogdemyndigheten är också positiv till en ökad användning av IT i serviceleveranserna, respektive förslag behöver dock konkretiseras ytterligare för att det ska gå att ta ställning till dem i detalj. Kronofogdemyndigheten ser en starkare styrning och samordning av myndigheternas

24-timmarsmyndigheten.

1997/98:136. Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. Prop.